Let op! we nemen geen onderhoud contracten of eenmalig onderhoud aan voor cv ketels. Aanvragen hiervoor worden niet beantwoord.

DISCLAIMER: 
Dit e-mailbericht, waaronder begrepen eventuele ingesloten bestanden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en de inhoud ervan is strikt vertrouwelijk. Indien u dit e-mailbericht ontvangt, terwijl dat niet voor u bestemd is, of indien de inhoud van het e-mailbericht onduidelijk is, gelieve u direct contact op te nemen met de afzender. Kiekebos Installatietechniek noch de afzender aanvaardt enige aansprakelijkheid voor de gevolgen van een verminkte weergave c.q. vertraagde of gebrekkige overbrenging c.q. ongeautoriseerd gebruik van het e-mailbericht. Kiekebos Installatietechniek neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat middels dit e-mailbericht virussen worden overgebracht, maar is niet aansprakelijk in het geval dit toch voorvalt.

Adres:

Hoofdvaartsweg 143
9405 VC Assen

 

Contact mogelijkheden:

 

0592-398602
info@kiekebosassen.nl