Laat de zon maar schijnen!

De zon geeft u letterlijk energie.
Met zonnepanelen op het dak van uw huis kunt u zelf makkelijk stroom opwekken.
Men noemt ze ook wel PV-panelen, naar het Engelse begrip Photo Voltaic energy.
Het systeem maakt gebruik van de omzetting van licht naar spanning. Zonnestroompanelen zijn dus andere zonnepanelen dan collectoren van een zonneboiler.

Hoe werken zonnepanelen?

Een PV-systeem bestaat uit zonnepanelen, een omvormer en elektriciteitskabels.
Het principe is heel simpel: het zonnepaneel bevat zonnecellen die uit twee lagen silicium bestaan en die zonlicht omzetten naar elektriciteit.
Het systeem werkt helemaal zonder bewegende delen.

Opbrengsten en Besparingen:

Net als bij spaarlampen wordt het vermogen van zonnepanelen uitgedrukt in Watt.
Het vermogen van een pv-paneel wordt uitgedrukt in Watt-piek (Wp).
Dit is de theoretische opbrengst van het zonnepaneel onder ideale omstandigheden. Deze ideale waarde wordt in Nederland bijna nooit behaald.
Om de werkelijke opbrengst van een paneel te berekenen wordt daarom uitgegaan van een opbrengst van rond de 80%.
De opbrengst van een pv-systeem wordt uitgedrukt in kWh.
Eén Watt piek levert in Nederland dus ongeveer 0,8 kWh op.
Een pv-systeem van 600 Wp levert dan circa 480kWh per jaar aan stroom op.

Rendement:

De terug verdien tijd van een gemiddeld pv-systeem met een normale opbrengst ligt rond de 8 – 10 jaar.
De afgelopen jaren is de stroomprijs jaarlijks met ongeveer 8% gestegen.
Als de stroomprijs nog verder stijgt wordt de terug verdien tijd natuurlijk korter.
De terug verdien tijd is mede afhankelijk van de werkelijke opbrengst van uw systeem. De opbrengst is weer afhankelijk van de ligging en hellingshoek van uw dak en de ligging in het land.
De optimale situatie is een huis gelegen in het westelijk deel van Nederland met een dak richting het zuiden en een hellingshoek van 30 graden.
De levensduur van een pv-systeem bedraagt 25 jaar.
Nadat u deze hebt terugverdiend, maakt u dus pure winst!
Dit kan op den duur in de enkele honderden euro’s per jaar lopen.
 

Teruglevermeter aanvragen:

Als u uw installatie heeft gemeld op www.energieleveren.nl, dan zal uw netbeheerder nagaan of uw meter geschikt is om terugleveren te registreren.
Uw netbeheerder zal u dan aangeven of u een nieuwe (teruglever) meter nodig heeft.
Lukt registreren via www.energieleveren.nl niet en is Enexis uw netbeheerder, dan kunt u de teruglevermeter aanvragen via telefoonnummer 088 857 67 75 of via email.
Vermeld dan het aansluitadres, uw contactgegevens,het wattpiekvermogen en de soort opwek van uw opwekinstallatie.
Het wattpiekvermogen kunt u vinden op de offerte en/of de factuur van de leverancier.
Enexis vervangt uw meter kosteloos als u zelf energie gaat produceren.
Meer informatie over de teruglevermeter.
 

Afspraken maken met uw energieleverancier:

Als u zelf energie produceert, levert u meestal ook energie terug aan het net.
Met uw energieleverancier maakt u afspraken over de teruglevering en de vergoeding hiervoor. U kunt de gemaakte afspraken in een contract vast laten leggen.
Bij een teruglevering van elektriciteit tot 5000 kWh per jaar wordt de teruggeleverde hoeveelheid energie verrekend met uw verbruikte hoeveelheid. Dat heet salderen.